Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit

Najnovije

Najkvalitetniji poslovni prostor po najpovoljnijim cenama!!

Radioničarski poslovni prostori

  Radioničarski poslovni prostori...

Magacinski prostori

  Magacinski poslovni prostori...

Kancelarijski prostori

  Kancelarijski poslovni prostori...

Više informacija o kompaniji

Privredno društvo AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUCA Beograd (u daljem tekstu AUTO KUCA) nastalo je kao rezultat razvojnog puta Fabrike motora „21. MAJ“ i potrebe osvajanja novih poslova i proizvodnih programa.

Razvoj kompanije započet je 10. novembra 1948. godine, kada je osnovana Fabrika motora „21. MAJ“ sa osnovnom namenom da proizvodi i servisira aviomotore za potrebe Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Prvi proizvodi bili su avionski klipni motori po licenci VALTER CSSR, mlazni motori po licenci PALAS-FRANCUSKA kao i reduktori za helikoptere po licenci VESTLAND-ENGLESKA.

Pročitajte više

Nove informacije

9.5.2023 |

Obaveštenje o značajnom učešću

Obaveštenje o značajnom učešću...

28.4.2023 |

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara DMB Autokuća 2023

Zapisnik sa redovne sednice akcionara DMB...

23.3.2023 |

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 2023

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 2023 2. Zapisinik sa...

23.3.2023 |

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji FI za 2022

Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji FI za...

23.3.2023 |

Godišnji izveštaj o poslovanju DMB Autokuća za 2022

Godišnji izveštaj o poslovanju DMB Autokuća za...

23.3.2023 |

Godišnji finansijski izveštaj za 2022

Godišnji finansijski izveštaj za...

14.3.2023 |

Odluka o prodaji sopstvenih akcija

Odluka o prodaji sopstvenih...

16.6.2022 |

Politika naknada

Politika...

Pročitajte više