Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK

Na osnovu člana 13. Osnivačkog akta A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, Upravni odbor Društva, na sednici održanoj 24.05.2012. godine, doneo je sledeću: O  D  L  U  K  U o sazivanju redovne Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 28.06.2012. god. u sedištu društva sa početkom u 12.00 časova, sa sledećim : D  n...

Pročitajte više