Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 2023

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 2023 2. Zapisinik sa redovne sednice skupštine 16.06.2022. 3. Predlog Skupštini o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja društva 4. Predlog Skupštini odluke o raspodeli dobiti 5. Predlog skupštini o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2022. godinu 6. Predlog za skupštinu akcionara AD DMB AK 2023 o izboru revizora 7. Predlog članova odbora direktora 8. Predlog Skupštini o...

Pročitajte više