O nama

Privredno društvo AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUCA Beograd (u daljem tekstu AUTO KUCA) nastalo je kao rezultat razvojnog puta Fabrike motora „21. MAJ“ i potrebe osvajanja novih poslova i proizvodnih programa.

Razvoj kompanije započet je 10. novembra 1948. godine, kada je osnovana Fabrika motora „21. MAJ“ sa osnovnom namenom da proizvodi i servisira aviomotore za potrebe Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Prvi proizvodi bili su avionski klipni motori po licenci VALTER CSSR, mlazni motori po licenci PALAS-FRANCUSKA kao i reduktori za helikoptere po licenci VESTLAND-ENGLESKA.

Proizvodnja automobilskih motora po licenci FIAT-ITALIJA počela je 1954. godine. Saglasno zahtevima tržišta, a koristeći instalirane kapacitete, 1964. godine uvedena je proizvodnja INDUSTRIJSKI REMONTOVANIH MOTORA u redovnu proizvodnju. Godine 1968. instalirani su kapaciteti za servisiranje i opravku vozila u koje je uklopljena i proizvodnja industrijski remontovanih motora, što predstavlja začetak današnje AUTO KUĆE. Proširivanjem obima proizvodnje novih motora i zahtevima tržišta, 1983. godine izgrađeni su novi kapaciteti za servisiranje i kompletnu opravku vozila u garantnom i vangarantnom roku, sa kompletnom linijom pružanja usluga. U jednu tehnološku celinu AUTO KUĆE obuhvaćeni su programi:

  • Industrijski remont motora,
  • Servisiranje i održavanje vozila,
  • Limarsko farbarski radovi,
  • Tehnički pregled svih vrsta i tipova vozila,
  • Prodaja motornih vozila, kao i
  • Veleprodaja i maloprodaja rezervnih delova.

Danas, AUTO KUĆA radi na permanentnom unapređenju svog poslovanja, konstantnom ulaganju, sticanju novih iskustava i profesionalnoj nadogradnji, kako bi klijentima omogućili profesionalnu i kvalitetnu uslugu. Naša poslovna politika zasniva se na međusobnom poverenju i njegovom stalnom unapređenju kao i na ostvarivanju potpunog i beskompromisnog zadovoljstva klijenata koji posluju sa nama.

Share