Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA Dana: 21.05.2014. godine B e o g r a d     Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 21.05.2014. godine doneo je : O D L U K A o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI...

Pročitajte više

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2013

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2013

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA Dana: 10.05.2013. godine B e o g r a d     Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 10.05.2013. godine doneo je :   O  D  L  U  K  U o sazivanju redovne sednice Skupštine...

Pročitajte više