Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara 2012. godine

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara 2012. godine

Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
održane 28.06.2012. godineu 12.00 časova u sedištu društva

Download zapisnika